Oczyszczalnie ścieków dla ubojni drobiu i zakładów masarskich

Oczyszczalnie ścieków dla ubojni drobiu i zakładów masarskich

Prezentowany poniżej typ oczyszczalni ścieków przeznaczony jest dla Zakładów Uboju Drobiu o przerobie do 25 000 sztuka na dobę oraz dla Ubojni i Masarni generujących do 50 m3 ścieków na dobę. Urządzenia mogą być montowane w istniejących zbiornikach bezodpływowych. Gwarantujemy, że jakość ścieków oczyszczonych w tego typu oczyszczalni odpowiada przepisom o ochronie wód.