Referencje

Nasze referencje

Zapoznaj się z naszymi referencjami

 1. Garbatka Letnisko – przekształcenie gminnej oczyszczalni ścieków Lemna na nowoczesną oczyszczalnię ścieków 2017.
 2.  Kombinat rolny Kietrz – Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Regietowie 2017.
 3.  Modernizacja napowietrzania w bioreaktorach w zakładzie firmy AUSTRIA JUICE Poland, Góra Kalwaria 2017. 
 4.  Remont instalacji napowietrzania oraz regulacja wewnętrznych komór reaktorów osadu czynnego w Powroźniku 2017.
 5. Prowadzenie eksploatacji technologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek 2016.  
 6. Kompleksowa usługa eksploatacji technologicznej oczyszczalni ścieków usytuowanej na terenie Zakładu Karnego w Ciągowicach 2016. 
 7. Wykonanie, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji ultrafiltracji oczyszczalni ścieków dla zakładu utylizacji w Danielowie 2016.
 8. Wykonanie, zamontowanie i uruchomienie zestawu urządzeń do napowietrzania ścieków oraz kolektora i dekantera pływającego w Zakładzie Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Sp.J 2016
 9. Wykonanie podczyszczalni ścieków dla ZM „BRADO-2” S.A. w Tomicach 2016.
 10. Remont systemu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kłomnicach 2016.
 11. Budowa „pod klucz” Oczyszczalni Ścieków z zastosowaniem ultrafiltracji membranowej dla Zakładu Przetwórstwa Owoców i  Warzyw  POLKON sp. z o.o. w Jasienicy  2015.
 12. Wykonanie instalacji ultrafiltracji membranowej dla Oczyszczalni Ścieków Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach 2015.
 13. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Parzęczewie na zlecenie gminy Parzęczew 2015.
 14. Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęć Kochanowice, Kochcice, Lubockie 2015.
 15. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia Cargill w Kochanowicach 2015.
 16. Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Strumieniu na zlecenie gminy Strumień 2015.
 17. Dostawa i montaż systemu napowietrzania stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków w Strumieniu na zlecenie gminy Strumień 2015.
 18. Budowa Oczyszczalni Ścieków dla budynku szkoły w Gródkowie i budynku Urzędu Gminy Psary 2014.
 19. Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z przyzakładowej Oczyszczalni Ścieków Cargill Kochanowice 2014.
 20. Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Kochcicach na zlecenie Urzędu Gminy Kochanowice 2014.
 21. Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu na zlecenie ZGKiM w Orzeszu 2014
 22. Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych dla Oczyszczalni Ścieków Świlcza na zlecenie gminy Świlcza 2014.
 23. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bolesławcu na zlecenie Gminy Bolesławiec 2014.
 24. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rynarcice na zlecenie Urzędu Gminy Rudna 2014.
 25. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Orsk na zlecenie gminy Rudna 2014.
 26. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z przepompownią w miejscowości Bytnica 2014.
 27. Przebudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobroszycach 2013r.
 28. Istebna: Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka-Czadeczka w zakresie zabudowy sitopiaskownika 2013r.
 29. Istebna: Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Gliniane w zakresie zabudowy sitopiaskownika 2013r.
 30.  Budowa „pod klucz” oczyszczalni ścieków z zastosowaniem ultrafiltracji membranowej dla Zakładu Produkcji Zagęszczonych Soków w Olszanie – Inwestor: Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „OWOC ŁĄCKI” 2013r.
 31.  Wyposażenie dwóch nowo wybudowanych bioreaktorów pierwszego stopnia w wysokosprawny system napowietrzania w instalacji oczyszczalni ścieków Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny w roku 2013.
 32. Dostawa kompletnej technologii (urządzeń i materiałów) oczyszczalni ścieków z montażem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego dla Zakładu Karnego w Porębie w roku 2012.
 33. Dostawa kompletnej technologii (urządzeń i materiałów) pompowni ścieków ze zbiornikiem retencyjnym wraz z montażem oraz przeprowadzeniem rozruchu dla Zakładu Karnego w Porębie w roku 2012.
 34. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ubojni drobiu „ALGAS” w Dąbrowie Górniczej w roku 2012.
 35. Oczyszczalnia Ścieków Podlesie w Katowicach: Dostawa i montaż rusztu napowietrzającego, mieszadeł wolno i średnioobrotowych, oraz mieszadeł pompujących w komorach napowietrzania w roku 2011
 36. Podwykonawstwo dla Instal Kraków S.A. w roku 2011
 37. Komunalna Oczyszczalnia Ścieków Kalety: Dostawa i montaż systemu napowietrzania bioreaktorów, oraz kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków.
 38. Komunalna Oczyszczalnia Ścieków Wolbromek: Roboty montażowe krat, zastawek, oraz sitopiaskownika, przeprowadzenie kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków.
 39. Komunalna Oczyszczalnia Ścieków Koszęcin: Wykonanie instalacji pierwszego zrzutu z SBR, kompleksowy rozruch biologicznej oczyszczalni.
 40. Komunalna Oczyszczalnia Ścieków Strzegom: Roboty montażowo-instalacyjne sitopiaskowników z płuczką skratek.
 41. Komunalna Oczyszczalnia Ścieków Pleszew: Udział w rozruchu – przeprowadzenie rozruchu technologicznego ciągu ściekowego.
 42. Zakład Wyrobów Metalowych S.A. Sławków –  Renowacja kanalizacji sanitarnej z budową dwóch oczyszczalni w systemie SBR- projekt technologiczny i budowlany, operat wodnoprawny i wykonawstwo w roku 2011
 43. Wykonanie technologii na oczyszczalni ścieków w gminnej oczyszczalni w Paczółtowicach 2010 r
 44. Remont systemu napowietrzania w oczyszczalni w Baranowie dla Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego 2010 r.
 45. Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji oczyszczalni ścieków: Zmiana systemu napowietrzania i nowatorskie rozwiązanie dekanterów pływających dla Spółdzielni Agrofirma Szczekociny 2010 r.
 46. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego Orzesze Zgoń 2009 r.
 47. Dostawa zraszacza obrotowego Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie 2009 r.
 48. Projekt, budowa, uruchomienie oczyszczalni w ZPOiW MOTYL Rokiciny 2009 r.
 49. Remont rusztu napowietrzającego w reaktorach biologicznych SBR na oczyszczalni ścieków w Krzepicach 2008 r.
 50. Montaż i rozruch dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków SanoClean firmy Mall Polska Sp. z o.o. dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór (Jankowice, Piasek Osowiec 2) 2008 r.
 51. Dostawa urządzeń dla Oczyszczalni Ścieków Gawrony w miejscowości Rudna 2008 r.
 52. Remont, modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Pińczów 2007 r.
 53. Wykonanie, przebudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze 2006 r.
 54. Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym w Zakładzie Masarskim Szubryt w Chełmcu 2006 r.
 55. Operat wodnoprawny AISTO-PLAST Dąbrowa Górnicza 2006 r.
 56. Projekt technologiczny i operat wodnoprawny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2006 r.
 57. Wykonanie projektu technologicznego i budowlanego dla Zakładu Masarskiego Szubryt w Węgrzynku gmina Chełmiec.
 58. Projekt, budowa, uruchomienie oczyszczalni ścieków w Zakładzie Przetwórstwa Jaj BASSO Gołkowice 2005 r.
 59. Opracowanie projektu budowlanego , projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu gmina Garbatka -Letnisko” 2005 r.
 60. Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla ZM „Tarczyński S.A. Trzebnica” 2005 r.
 61. Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Saria Małopolska o/Przewrotne 2005 r.
 62. Opracowanie i wykonanie technologii denitryfikacji ścieków azotowych w Zakładach Azotowych Chorzów 2005 r.
 63. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków oraz podczyszczalni wód deszczowych w Novichem Sp. z o.o. 2005 r.
 64. Wykonanie projektu, budowa, uruchomienie i wyposażenie oczyszczalni ścieków w Ubojni Kurczaków Algas w Dąbrowie Górniczej 2005 r.
 65. Wykonanie projektu i budowa podczyszczalni ścieków dla Zakładów Mięsnych „Józan” w Koziegłowach 2005 r.
 66. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aisto-Plast w Dąbrowie Górniczej 2005 r.
 67. Wykonanie podczyszczalni ścieków popralniczych w firmie Marpol Tarnobrzeg 2005 r.
 68. Wykonanie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawełki 2005.
 69. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków oraz podczyszczalni wód deszczowych w Novichem Sp. z o.o. 2005.
 70. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Kochanowice od 2004.
 71. Wykonanie projektów budowlanych oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych:
  „Aisto – Plast” Dąbrowa Górnicza 2005 r.
  Zakład Mięsny „Tarczyński” Trzebnica 2005 r.
 72. Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jadwiga Henryk Majerowicz w Białymkale 2004.
 73. Modernizacja technologii i budowa komunalnej oczyszczalni ścieków we Wręczycy Wielkiej 2004.
 74. Budowa podczyszczalni ścieków dla Firmy Drobiarskiej Sp. z o.o. w Strzegomiu 2004.
 75. Wykonanie instalacji korekty pH z użyciem CO2 dla Bakoma w Elżbietowie 2004.
 76. Projekt i wykonanie instalacji chemicznego i biologicznego podczyszczania ścieków dla Zakładów Mięsnych Publima w Ostrowcu Świętokrzyskim 2003
 77. Projekt budowlany i wykonanie instalacji w Zakładach Mięsnych HAM w Ożarowicach.
 78. Budowa oczyszczalni ścieków w Zakładach Przetwórstwa Rolnego Danielów 2003
 79. Budowa oczyszczalni ścieków w Zakładzie Utylizacyjnym Besser w Radzanowie 2003
 80. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Kochanowice 2003
 81. Wykonanie podczyszczalni – flotacji ciśnieniowej w Zakładach Mięsnych Parkur w Mochnaczce Wyżnej 2003
 82. Wykonanie podczyszczalni – flotacji ciśnieniowej w Ubojni Drobiu Ligowski w Dąbrowie Górniczej 2002
 83. Wykonanie stacji odwadniania osadów Agro – Handel.
 84. Wykonanie I stopnia oczyszczania ścieków Zakłady Mięsne Majerowicz Białykał.
 85. Wykonanie oczyszczalni ścieków dla Ubojni Drobiu Rusocice Łączany.
 86. Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Dom Pomocy Społecznej Zbyszyce nad Dunajem.
 87. Dostawa urządzeń automatycznego sterowania oczyszczalni ścieków dla Zakładu Garbarskiego SZCZAKOWA S.C. Jaworzno.
 88. Wykonanie układu neutralizacji ścieków dla Wytwórni Wód Gazowanych Krynki (podwykonawca firmy Praxair).
 89. Wykonanie ujęcia wody głębinowej (2 otwory po 90 m głębokości) uzbrojenie, automatyka dla Zakładu Utylizacyjnego Saria Małopolska Gołcza.
 90. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakładzie Utylizacyjnym Saria Małopolska Przewrotne.
 91. Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków dla Zakładu Utylizacyjnego PROMAROL-PLUS Krzepielów Ciepielówek.
 92. Wykonanie II stopnia oczyszczalni biologicznej w Zakładzie Mięsnym AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki (dostawa urządzeń, montaż, rozruch).
 93. Wykonanie wypełnienia złoża zraszanego na oczyszczalni ścieków Ruszcza Nowa Huta.
 94. Wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków dla Zakładu Utylizacyjnego „PROFET” Sp. z o.o. Osetnica dla 180 m3/d. Rok wykonania 2000. NH3 z 4000 mg/dm3 do 6 mg/dm3 ChZT 20000 mg O2/dm3 do 100 mg O2/dm3
 95. Wykonanie modernizacji systemu napowietrzania w Zakładzie Mięsnym OLEWNIK BIS Drobin.
 96. Wykonanie oczyszczalni ścieków Gospodarstwa Rolno-Handlowego – Ubojni Drobiu w Strzałkowie w 2000 r. Parametry ścieków: ChZT z 5000 mg O2/dm3 do 50 mg O2/dm3 BZT5 4400 mg O2/dm3 do 15 mg O2/dm3 Nog z 1200 mg/dm3 do 7 mg/dm3
 97. Wykonanie układów automatyzacji pompowni w Zakładzie Garbarskim SZCZAKOWA S.C.
 98. Wykonanie układu recyrkulacji w oczyszczalni ścieków Utylizacyjnego Poraj.
 99. Wykonanie układu recyrkulacji w oczyszczalni ścieków Zakładu Utylizacyjnego Grobniki.
 100.  Wykonanie pełnego remontu i modernizacji oczyszczalni ścieków RAFAKO S.A. w Raciborzu. Zastosowanie własnej technologii dla usuwania związków biogennych zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 70 %.
 101.  Wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków – Ubojnia Koni w Jaśle.
 102.   Wykonanie otworów ochrony katodowej na Stacji Uzdatniania Wody w Będzinie.
 103.  Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Zakładzie produkcji czekolady „MIRANA” w Gorzyczkach.
 104.  Wykonanie budowy oczyszczalni ścieków Zakładu BASSO w Gołkowicach.
 105.   Wynajem pomp dla:
  FENIX Polska
  Budostal – 6 Dąbrowa Górnicza
  Ekotechnika Kraków
  Zakład Utylizacyjny Osetnica
  Zakład Utylizacyjny Przewrotne
  Pums Service Łódź
  Eko – Bud Dąbrowa Górnicza
  Zakład Utylizacyjny Bolesławiec.
 106.   Wykonanie i wyposażenie tymczasowej przepompowni ścieków na 60000 m3/d na końcówce kolektora do oczyszczalni dla RPW i K Dąbrowa Górnicza.
 107.   Odwodnienie osadu na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Górniczej (28000 m3).
 108.   Wykonanie operatu wodnoprawnego dla:                                                                                                                                                                                                                                                              „PROFET” Osetnica
  „UTIREXPOL” Przewrotne
  Prochowickie Zakłady Drobiarskie
  Ubojnia Drobiu Maria Kot Rusocice
  Zakłady Mięsne AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki
  Oczyszczalnia Ścieków Jastrzębie Zdrój
  Zakład Utylizacyjny Saria Małopolska – Przewrotne
  Ubojnia Drobiu Dunaj Strzałkowo
  Zakład Utylizacyjny Węgry „PROFET”
  Gminna oczyszczalnia ścieków Kochcice
  Zakład Utylizacyjny „Danielów” Danielów (rolnicze wykorzystanie ścieków)
  Zakład Utylizacyjny „Promarol – Plus” Krzepielów (rolnicze wykorzystanie ścieków i odprowadzenie ścieków do ziemi)
  „Bacutil” Zastawie
 109.   Usunięcie awarii technologicznej oczyszczalni ścieków w MPW i K w Jaworznie.
 110.   UTYROL – opracowanie technologii poprawiającej efektywność działania oczyszczalni ścieków dla Zakładu Utylizacyjnego w Gołczy.
 111.   Projekt zmiany napowietrzania dla miasta Janowa wraz z dostawą urządzeń, montażem i rozruchem urządzeń.
 112.   Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych Winiary S.A. – wykonanie instalacji zabezpieczającej kanalizację i oczyszczalnie ścieków przed spływem kwasu solnego z Wydziału Hydrolizy.
 113.   Wykonanie operatu wodnoprawnego dla Prochowickich Zakładów Drobiarskich.
 114.   Wyposażenie i montaż urządzeń w punkcie zlewnym ścieków w Stróży.
 115.     Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rytrze (1997)
 116.  Dobór technologii, dostawa urządzeń, montaż i rozruch oczyszczalni w Zakładzie Utylizacyjnym „PROFET” Sp. z o.o. w Osetnicy Uzyskane redukcje to: ChZT z 18000 mg O2/dm3 do 100 mg O2/dm3 Amoniak z 2000 mg/dm3 do 6 mg/dm3 Zawiesina z 3000 mg/dm3 do 30 mg/dm3
 117.   PT system napowietrzania oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie.
 118.    Dostawa pomp oraz układów sterowania dla przepompowni ścieków:
  Kopalnia Węgla Kamiennego Moszczenica
  Kopalnia Węgla Kamiennego Miechowice
  Oczyszczalnia ścieków Puławy
  Oczyszczalnia ścieków Opole Lubelskie
  Przepompownia ścieków w Dęblinie
  Zakłady Piwowarskie Żywiec – Browar Cieszyn
  Wysypisko Lipówka w Dąbrowie Górniczej
  Oczyszczalnia ścieków Bytom Miechowice
  Oczyszczalnia ścieków w Ujeździe Śląskim
  Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
  Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Górniczej
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usług Inwestycyjnych „Inwesdim” Opole
  Przedsiębiorstwo Handlowe EKOLBUD Nowy Sącz
  Zakład Utylizacyjny PROFET Sp. z o.o. Osetnica
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Racibórz
  Zakład Garbarski SZCZAKOWA S.C. Jaworzno
  Stacja Uzdatniania Wody Będzin – sterowanie
  Zakład Utylizacyjny Węgry
  Zakład Utylizacyjny AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki
 119.   Wykonanie prac montażowych urządzeń napowietrzających, części biologicznej oraz przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Żywcu.
 120.   Wykonanie ekspertyzy i oceny gospodarki ściekowe miasta Żywca.
 121.   Dostawa urządzeń napowietrzających, montaż, uruchomienie w oczyszczalniach ścieków dla miast:
  Trzebień, Krzeszowa, Wleń, Bolesławiec
  P.P. „GALMEKO”
  Zakład Garbarski “SZCZAKOWA”
  Urząd Gminy Zabierzów oczyszczalni Radwanowice
  „JASTPOL” Nowy Sącz
  Przedsiębiorstwo Budowlane MELBUD Łódź
  SUGARPOL Toruń
  Oczyszczalnie przydomowe typu EKOL Katowice
  ARCUS Sp. z o.o.
  SARIA Małopolska Sp. z o.o. Gołcza
  Unapol
  Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „PROFET” Sp. z o.o. Osetnica
  Ubojnia Drobiu Dunaj Strzałkowo
  Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK BIS” Drobin
  Zakład Utylizacyjny Węgry
  Zakłady Mięsne „HAM” Ożarowice
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolno-Spożywcze „BASSO” Sp. z o.o. Gołkowice
  Zakład Utylizacyjny PROMAROL-PLUS Sp. z o.o.
  Zakład Mięsny AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki
 122.   Dostawa urządzeń napowietrzających dla cukrowni Unisław.
 123.   Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Lipsko.
 124.   ZTE oczyszczalni ścieków Zakładów Mięsnych w Morsku.
 125.   PT przepompowni ścieków w Dęblinie oraz dostawa wyposażenia pompowni.
 126.   PT, budowa pod klucz, wyposażenie, uruchomienie, nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłu mięsnego dla Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami i Mięsem „RAPID” w Moszczenicy Niżnej. ChZT z 20000 mg O2/dm3 do 150 mg O2/dm3 NH3 z 180 mg/dm3 do 6 mg/dm3
 127.   PT modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków Radom – Lesianów.
 128.   PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Puławach, dostawy urządzeń, montaż i rozruch. W fazie eksploatacji osiągnięte wyniki to np.: BZT5 5 mg O2/dm3
 129.   PT kanalizacji z dwoma przepompowniami ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych w Namysłowie.
 130.   Modernizacja przepompowni ścieków własnych w Zakładach Piwowarskich w Żywcu – Browar Cieszyn.
 131.   Budowa korzeniowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wypoczynkowym KWK Kleofas w Żywcu.
 132.   PT kanalizacji z dwoma przepompowniami ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych w Namysłowie.
 133.   Prace projektowe i modernizacyjne w oczyszczalni ścieków Śląskich Zakładów Rafineryjnych w Czechowicach Dziedzicach – technologia i wyposażenie stopnia biologicznego, budowa hali dmuchaw, dostawa urządzeń, montaż, rozruch, serwis.
 134.   PT i operat wodno – prawny przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i kolektorem sanitarnym w osiedlu Staszic w Dąbrowie Górniczej oraz realizacja w/w zadania.
 135.   PT podczyszczalni ścieków w Zakładach Garbarskich w Szczakowej oraz ZTE i PT części biologicznej. Budowa i eksploatacja części biologicznej 1993 – 1996.
 136.   Zmiana technologii, PT dostawy urządzeń, wykonawstwo i rozruch oczyszczalni ścieków  Zakładu Utylizacyjnego w Pszczonowie. Osiągnięto redukcję jak wyżej. Rok uruchomienia 1993.
 137.   W naszych instalacjach od kilkunastu lat stosujemy koagulanty i flokulanty francuskiej firmy SNF Floerger.
 138.   Zmiana technologii PT, dostawa urządzeń, wykonawstwo i rozruch oczyszczalni ścieków Zakładów Utylizacyjnych „UTIRES” w Rzeszowie. Poprzez zastosowanie bioreaktora wielofazowego osiągnięto redukcje np.: NH3 z 1800 mg/dm3 do 5 mg/dm3 ChZT z 1200 mg O2/dm3 do 150 mg O2/dm3. Instalację zaprojektowano, wykonano i uruchomiono w 1992.
 139.   Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dzielnic: Okradzionów, Łęka, Łosień, Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej z uwzględnieniem istniejących oczyszczalni Zakładów Koksowniczych „PRZYJAŹŃ” i G.O.Ś. w Strzemieszycach.
 140.   Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów napowietrzania wykonana na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.