Odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów

Uruchomienie i montaż kompleksowych linii osadowych, umożliwiających oszczędność energii elektrycznych o 30 %. Posiadamy również w swojej dystrybucji mobilne prasy do odwadniania osadu u klienta. Linia przeznaczona jest dla małych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych do 300 m3/d. W efekcie procesu z 1000 dm3 osadu nadmiernego powstaje 30-40 dm3 humusu. Produkt jest stabilny i higieniczny, nadaje się więc do gospodarczego wykorzystania. Prosta obsługa nie wymaga wysokich kwalifikacji. Termin realizacji: 2-3 miesiące.