Układy flotacji

Układy flotacji

W ofercie posiadamy doskonałe jedyne energooszczędne układy do fizykochemicznego podczyszczania ścieków przemysłowych. Silnie zanieczyszczone ścieki doprowadzamy do parametrów pozwalających na ich odprowadzenie do kanalizacji komunalnej, flotatory wykonywane są ze stali K.O lub polipropylenu.