Ultrafiltracja

Ultrafiltracja

BAT (ang. Best available technology - Najlepsze dostępne techniki) - Ultrafiltracja MBR. Ścieki oczyszczone z procesu MBR spełniają wszystkie wymagane prawem normy i mogą być wykorzystane jako woda technologiczna użytkowa.