BioDisc®- lokalna oczyszczalnia

BioDisc®- lokalna oczyszczalnia

Urządzenia dostarczane są na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodawania dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.

Urządzenia BioDisc wykorzystują sprawdzoną technologię obrotowych złóż biologicznych. Rozwiązanie kierowane jest na obiekty typu bloki mieszkalne, hotele, pensjonaty, szkoły, skupiska domostw, małe wsie,a więc wszędzie tam, gdzie ściek powinien być lokalnie oczyszczany.

Urządzenia dostarczane są na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodawania dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • opatentowany system sterowania przepływem
  • proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany
  • proste układy mechaniczne gwarantują niezawodność
  • samodzielnie się generujący proces bakteriologiczny
  • system czerpakowy zapewnia zdolność oczyszczalni do przyjęcia dopływów ścieków w rożnych ilościach
  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN: 12566-3+A2:2013
  • pompa zawracania nadmiernego osadu gromadzącego się w osadniku wtórnym, zwiększająca efektywność oczyszczania; pompa ta może być tak skonfigurowana, aby przeciwdziałać sezonowym wahaniom dopływu ścieków.
  • Brak przykrych zapachów
  • Cicha praca