Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient

W oczyszczalniach biologicznych BioFicient zastosowano układ recyrkulacji osadu. Rozwiązanie to zwiększa skuteczność oczyszczania w przypadku braku stałego dopływu ścieków.

Opis urządzenia

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient występuje w typoszeregach do 4, 6 i 10 osób. Wszystkie modele łączy monolityczny, bardzo trwały zbiornik wykonany w technologi  rotomodulingu.

Zasada działania

Biologiczne oczyszczalnie ścieków rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek przepływa do I części tunelowej, gdzie następuje jego napowietrzanie oraz w naturalny sposób wytworzenie osadu czynnego. Osad czynny jest kumulowany na znajdującym się w oczyszczalni złożu tworząc stabilną biomasę. Biomasa w naturalny sposób oczyszcza ściek z substancji organicznych oraz chemicznych. Dalej podczyszczony ściek przepływa do II części tlenowej, gdzie w analogiczny sposób następuje jego doczyszczenie. Końcowym elementem oczyszczania biologicznego jest osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. W celu dodatkowego wzmocnienia procesu biomasa cyklicznie recerkulowna jest z osadnika wtórnego do osadnika pierwotnego. Oczyszczone biologicznie ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez odpowiedni kruciec odpływowy.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie biologiczne BioFicient zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z wymogami najnowszej normy PN-EN: 12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń  do wód powierzchniowych takich jak: rzeki, jeziora lub strumienie.

Recyrkulacja

W oczyszczalniach biologicznych BioFicient zastosowano układ recyrkulacji osadu. Rozwiązanie to zwiększa skuteczność oczyszczania w przypadku braku stałego dopływu ścieków.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN: 12566-3
  • Wysokosprawna technologia fluidalnych złóż biologicznych
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja, pojedynczy właz
  • 4 komorowa konstrukcja
  • Dwie strefy tlenowe, większa odporność na małe dopływy ścieku
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik
  • Usuwanie osadu raz do roku
  • Możliwość zagłębienia przyłącza do 150 cm