BioTec - oczyszczalnia ekologiczna

BioTec – oczyszczalnia ekologiczna

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i zaczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne.

Opis urządzenia

Przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioTec występuje w typoszeregach od 6 do 25 RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny szczelny zbiornik wykonany z materiału GRP, tradycyjna technologia złóż zraszanych, niewielka powierzchnia zabudowy, oraz wysoka niezawodność to główne cechy urządzenia.

Zasada działania

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i zaczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a następnie opuszcza oczyszczalnię.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnia ścieków BioDisc została przebadana w notyfikowanym laboratorium zgodnie z wymaganiami najnowszej normy PN-EN: 12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń  do wód powierzchniowych takich jak: rzeki, jeziora lub strumienie.

Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN: 12566-3
  • Sprawdzona technologia złóż zraszanych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP
  • Niskie koszty eksploatacji
  • System detekcji awarii
  • Opcjonalna zintegrowana pompownia IPS