Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBB

Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBB

Oczyszczalnie ścieków ZBB, wykorzystywane często jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, oferowane są w wersji kompaktowej. Działają w oparciu o oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym (układ hybrydowy).

Oczyszczalnie ścieków ZBB, wykorzystywane często jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, oferowane są w wersji kompaktowej. Działają w oparciu o oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym (układ hybrydowy). Zastosowanie złoża fluidalnego, umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Oczyszczalnie biologiczne oferowane są przez producenta Wobet-Hydret w wersji poziomej (ZBB-C) lub pionowej (ZBB-PC). Korpus wykonany jest  z polietylenu wysokiej gęstości i ma konstrukcję dwupłaszczową (HDPE Z). Umożliwia to montaż nawet w bardzo niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych oraz w sytuacjach gdy duże zagłębienie przykanalika utrudnia, bądź uniemożliwia montaż oczyszczalni o typowej konstrukcji (np. jednopłaszczowej).

Prezentowane biologiczne oczyszczalnie ścieków zintegrowane są z osadnikiem wstępnym, do którego recyrkulowany jest osad.
Reaktor biologiczny ZBB-C (7-16RLM)
Reaktor biologiczny typu ZBB-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.
Reaktor w wersji standardowej, podzielony jest na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania),
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

Sterowanie pracą odbywa się w sposób automatyczny. Sterownik umieszczony jest w pojemniku technicznym. Zasilanie podłączone jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu.

Sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy w celu dostosowania jej parametrów. W przypadku braku zasilania w sieci, funkcje i ustawienia są podtrzymane. Po ponownym załączeniu zasilania nastąpi kontynuacja pracy oczyszczalni ścieków w trybie uprzednio wybranym. Automatyczne sterowanie w opisanej konfiguracji zmniejsza również zużycie energii jak i wydłuża okres pomiędzy kolejnymi opróżnieniami osadu.

Reaktor biologiczny ZBB-C (20-50RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego (gdzie następuje retencja ładunku ścieków dopływających),
 • komorę biologiczną (natlenianą),
 • komorę osadnika wtórnego.

Reaktor biologiczny ZBB-PC (6-10 RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-PC, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania)
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

Sterowanie pracą odbywa się automatycznie, poprzez pojemnik techniczny instalowany obok oczyszczalni. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu. Dodatkowo sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy lub trybu urlopowego w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb klienta. W przypadku braku zasilania w sieci funkcje i ustawienia są podtrzymane w sterowniku.

Reaktor biologiczny ZBB-PC (15-32 RLM)

Reaktor biologiczny typu ZBB-PC, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku dwupłaszczowym, wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości.

Reaktor podzielony jest w wersji standardowej na trzy komory:

 • komorę osadnika wstępnego,
 • komorę biologiczną (natleniania),
 • komorę osadnika wtórnego (z recyrkulacją).

Sterowanie pracą odbywa się automatycznie, poprzez pojemnik techniczny instalowany obok oczyszczalni. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu natleniania i recyrkulacji osadu. Dodatkowo sterowanie umożliwia wybranie trybu pracy lub trybu urlopowego w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb klienta. W przypadku braku zasilania w sieci funkcje i ustawienia są podtrzymane w sterowniku.